• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Demineralizacija

Demineralizator se sastoji od :

  • Dve kolone koje su spolja ojačane unakrsno motanim staklenim vlaknima zatopljenim u epoksidu, koji zadovoljavaju propise za primenu tretmana vode u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrampenoj industriji, kao i od nerđajućeg čelika Č 4580 koji je iznutra premazan epoksi smolom. Kolone su otporne na dejstvo pritiska ( do 10 bara ), koroziju kao i dejstvo kiselina i baza.
  • Vodomera
  • Mehaničkog predfiltera od 20µm i izlaznog filtera od 1µm ( 5µm )
  • Procesnog konduktometra
  • Razvodnog sistema od PVC-a
  • Vodomera
  • Vakumskih injektora za usisavanje rastvora za regeneraciju

Napomena:

Demineralizator može imati i treću kolonu tj. MIXBAD ( MB ) kolonu koja služi za fino poliranje vode gde elektroprovodljivost dobijene vode iznosi  < 1 µS, UV sterilizator koji obezbeđuje mikrobiološku ispravnost vode, kolonski mehanički  filter za predtretman napojne vode ukoliko trba ukloniti nečistoće iz vode, velike koncentracije gvožđa, mangana, organskih komponenti, aktivni ( rezidualni ) hlor itd.

Radni vek jonoizmenjivačke ispune demineralizatora je 3 do 5 godina posle čega se mora zameniti.

Demineralizacija