• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
 • +381 65 84 14 952
 • hidrofilrs@gmail.com

Reference

Naša organizacija je implementirala sledeće projekte za sisteme kondicioniranja voda:

1.  Primena SCAVENGER tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda:

1.1 Glavni projekat DP “ŽUPLJANKA” - Aleksandrovac

Otpadne vode su uglavnom opterećene bojom i sulfidima. Stepen njihovog uklanjanja je do 90%. Ovako prečišćena voda se može slobodno ispustiti u recipijent II klase.

1.2. Idejni projekat “PRVA ISKRA” - Bazna hemija Barič

Iz otpadnih voda Prve Iskre izdvojene su: TOLUENDIAMIN i NITRO AROMATI, bez obzira na njihove koncentracije sa stepenom efikasnosti od 100%. Idejno rešenje za prečišćavanje otpadnih voda ove hemijske industrije je objavljeno na Međunarodnom Kongresu sa temom “OTPADNE VODE i ČVRSTI OTPAD” u junu mesecu 1994 godine u Prohoru Pčinjskom. Ovako prečišćena voda se može slobodno ispustati u recipijent II klase.

1.3. Idejni projekat “IKL” fabrika kotrljajučih ležišta -Beograd

Otpadne vode iz pogona Barajevo i Bajina Bašta.. Ove otpadne vode su uglavnom opterećene velikom koncentracijom ulja i teških metala (hrom, bakar i gvožđe) a stepen njihovog otklanjanja je 99%.

Ovako prečišćena voda se može slobodno ispustiti u recipijent II klase.

1.4. Idejni projekat “NBJ” zavod za izradu novčanica - Beograd

Otpadne vode Zavoda od duboke štampe su opterećene bojom, mineralnim uljem kao i visokim alkalitetom vode. Ova otpadna voda je prečišćena na nivo ponovne recirkulacije.

Galvanske otpadne vode Zavoda su opterećene amonijakom, hromom, bakrom, niklom, manganom i gvožđem a njihova redukcija se kreće do 90%.

 A ovako prečišćena voda se može slobodno ispustiti u recipijent II klase.

1.5. Idejni projekat Kožara “PETROVAC” - Petrovac na Mlavi

Ova otpadna voda uglavnom sadrži: suspendovane materije boja, sulfide, hrom i deterdžente. Stepen njihovog uklanjanja se kreće od 97-99%.

Ovako prečišćena voda se može slobodno ispustiti u recipijent II klase.

1.6. Idejni projekat “14 OKTOBAR” Mašinska industrija - Kruševac

Otpadne vode iz ove fabrike su tretirane na otklanjanju EMULGOVANIH ULJA (mineralna i polusintetička) iz centralnog sistema i to sve sa stepenom efikasnosti od 99%.

Smatramo da ovo rešenje u potpunosti može zameniti ULTRA-filtraciju i slično.

1.7. Idejni projekat “D.P.LEPENKA” - Novi Knjaževac

Procenat uklanjanja suspendovanih materija kao i boje se kreće od 99% a procenat uklanjanja organskih supstanci (izraženo preko HPK i PBK5) do 96%.

2. Glavni idejni projekat za rešavanje tehničkog rešenja za poboljšavanje rada procesne linije postrojenja za prečišćavanje vode za piće za turistički centar na Kopaoniku za kapacitet prve faze Q=25 l/s. Projekat je finansiralo Ministarstvo građevinarstva republike Srbije 2001 godine.

3. Sistemi za prečišćavanje tehnoloških voda

 • “D.P.MERIMA” -Kruševac fabrika kozmetike
 • Uređaj za demineralizaciju i UV sterilizaciju vode kapaciteta Q=2m3/h
 • “BONUS” -Beograd
 • Uređaj za demineralizaciju vode kapaciteta Q=1m3/h
 • INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA  -Kragujevac
 • Demineralizator kapaciteta Q=0.5m3/h.
 • ZAVOD ZA ZASTITU ZDRAVLJA -Kruševac
 • Demineralizator kapaciteta Q=0.5m3/h.
 • APOTEKARSKA USTANOVA KRUŠEVAC
 • Demineralizator kapaciteta Q=0.5m3/h.
 • DP HEBA Bujanovac
 • Demineralizator kapaciteta Q=1m3/h i Dezinfekcija sistema
 • Fabrika bezalkoholnih pića “AS” -Čačak
 • Sistem za dehlorinaciju, dekarbonizaciju i mikrofiltraciju vode kapaciteta Q=5m3/h.
 • Fabrika bezalkoholnih pića “MINELA” -Batočina
 • Sistem za dehlorinaciju i dekarbonizaciju kapaciteta Q=1m3/h
 • Fabrika bezalkoholnih pića “DŽEZVAR” -Aranđelovac
 • Sistem za dekarbonizaciju i denitrifikaciju vode kapaciteta Q=2,5m3/h
 • MINI PIVARA -Pirot
 • Sistem za dehlorinaciju, dekarbonizaciju i mikro filtraciju vode kapaciteta Q=2,5m3/h
 • Fabrika bezalkoholnih pića "FRUTTI"- Šabac
 • Automatski sistem za deferizaciju i denitrifikaciju,mehanička filtracija i UV sterilizacija kapaciteta Q=5m³/h ,kao i oprema za mikrobiološku kontrolu kvaliteta proizvoda
 • "DOMIS" – Kruševac
 • Demineralizator kapaciteta Q=0.5m³/h
 • Fabrika bezalkoholnih pića "GASHI"- Podujevo
 • Automatski sistem za dehlorinaciju i dekarbonizaciju vode kapaciteta Q=7m³/h, mehanička filtracija, dezinfekcija sistema , Deferizacija i demanganizacija vode kapaciteta Q=7m³/h , Demineralizacija "MERLIN" kapaciteta Q=100 l/h kao i oprema za mikrobiolosko pracenje kvaliteta proizvoda
 • Fabrika vode "MATEJIĆ 92" - Mihajlovac
 • Dezinfekcija sistema
 • Fabrika vode "BIVODA" – Bujanovac
 • Dezinfekcija sistema
 • "ELEKTROKOMERC" – Beograd
 • Uređaj za demineralizaciju i UV sterilizaciju vode kapaciteta Q = 2 m³/h
 • "SVETI SAVA" -VLASOTINCI
 • Sistem za dezinfekciju vode
 • PU "MILKA DIMANIĆ" - VLASOTINCI
 • Sistem za dezinfekciju vode kapaciteta Q = 240 l/h ( 4 l/min. )
 • "KARAĐORĐE PETROVIĆ" - VLASOTINCI
 • Sistem za dezinfekciju vode
 • "ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC"
 • Uređaj za demineralizaciju vode kapaciteta Q=1m³/h
 • "HEMOPRODUKT" – Žabare – Kruševac
 • Deferizacija i Demanganizacija tehnološke vode kapaciteta Q=0.5m³/h
 • Fabrika za proizvodnju parketa "JAVORAC"- Bogiš
 • Kotlovski omekšivač
 • "MLEKARA LAZAR" – Blace
 • Hlorisanje sa dehlorinacijom kapaciteta Q=10m³/h
 • Klanica "BIFTEK" – Bogdanje – Trstenik
 • Hlorinator
 • Sistemi u pripremi:
 • "GROČING d.o.o." – Beograd

Sistem za selektivno uklanjanje Amonijaka iz izvorske vode kapaciteta Q=10m³/h,mehanička filtracija, kompletan laboratorijski inventar kao i oprema i aparati za kompletnu laboratorijsku analizu,mikrobiološka laboratorija sa opremom,CIP I SIP sistem za pranje i ispiranje sistema.

 • "OLIMPIJSKI BAZEN" – Ćuprija

Filtracija bazenske vode kapaciteta Q= 350 m³/h

Napomena: Ugrađeno je na desetine sistema za prečišćavanje vode individualnih potrošača.

4. Filterska postrojenja -  bazenski filtri

4.1. Filtersko postrojenje za bazen grada Aleksandrovca kapaciteta Q=150m3/h

I na desetine bazenskih filterskih postrojenja za individualne potrošače kapaciteta do 20m3/h

Reference