• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
 • +381 65 84 14 952
 • hidrofilrs@gmail.com

O firmi

Firma HYDROFIL, osnovana je 1991 godine, sa sedištem u Aleksandrovcu – Župskom, čiji je osnivač Bekrić Dejan Sp. Tehnologije vode, osvojio II međunarodnu nagradu za inovacije iz oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda za period od 1984-1994 godine IFIA, sa sedištem u Ženevi. Cilj firme je da se bavi prečišćavanjem svih vrsta voda (industrijskih i komunalnih otpadnih voda, tehnološke i pijaće vode).

1. Od industrijskih otpadnih voda vršimo prečišćavanje sledećih otpadnih voda:

 • hemijska industrija i industrija nafte,
 • prehrambrena industrija,
 • industrija mlečnih proizvoda
 • konzervisanje voća i povrća
 • klanice i konzervisanje mesa
 • pivara i industrija vrenja
 • šećerane i fabrike alkohola
 • industrija skroba i krompira
 • fabrike ulja isapuna
 • industrija i fabrike za štavljenje kože
 • industrije celuloze i tekstilnih vlakana
 • fabrike prirodnih tekstilnih tkanina i pogoni za bojenje tekstila
 • crna metalurgija, metalurgija i industrija mašina
 • efluenti dobijeni u površinskoj obradi

2. Uređaji za tretman tehnoloških i pijaćih voda:

 • mehanička filtracija
 • deferizatori i demanganizatori
 • omekšivači
 • denitritifikatori (nitrati i nitriti)
 • dekarbonizatori
 • membranska filtracija
 • demineralizatori
 • UV-sterilizatori

3. Bazenska Filtracija

Naša misija je da se bavimo prevencijom i rešavanjem konkretnih pitanja zagađenja i prečišćavanja svih vrsta voda.

Napomena: Firma Hydrofil vrsi komletnu fizičko hemijsku i mikrobiološku analizu vode u sopstvenoj laboratoriji,kao i laboratoriski PILOT sistem za predhodnu proveru tehnicko tehnoloskog kondicioniranja vode.

O firmi