• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Denitrifikacija- Uklanjanje nitrata i nitrita iz vode

Hemijskim procesom poznatim kao "jonska izmena" sa posebnom  jonoizmenjivačkom smolom izuzetno lako se iz vode odstranjuju NITRATI i NITRITI. Postoji mnogo različitih rešanja koje definišu kapaciteti i ciklusni zahvati u zavisnosti od njihovih dimenzija.

Važno je reći da oprema za uklanjanje NITRATA i NITRITA iz vode ovom metodom radi automatski, pozicionirana je na ulaz u objekat i uklanja NITRATE i NITRITE iz vode za piće ili iz procesne linije u industrijskom objektu, sa povremenim pauzama za regeneraciju.
Ovakva tehnologija omogućava uklanjanje nitrata do nivoa od ispod 10 mg NO3-/l  a nitrite do nivoa od ispod 0,030 mg NO2-/l.