• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Uklanjanje gvožđa i mangana iz vode

Uklanjanje gvožđa i mangana predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode jer oni mogu graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje.

U slučajevima kod voda sa povećanim sadržajem gvožđa, mangana i vodonik sulfida postoji potreba da se njihova količina svede na norme maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). Kod voda za piće povećani sadržaj gvožđa daje vrlo neprijatan ukus vodi, a takođe se u njoj stvara smeđi talog istaloženog feri – hidroksida, kod mangana mangan - dioksida a vodonik sulfid daje neprijatni miris i ukus na pokvarena jaja . U mnogim proizvodnim procesima, naročito u tekstilnoj, papirnoj,hemijskoj i prehrambenoj industriji sadržaj gvožđa se takođe mora svesti na minimum.

Deferizatori su uređaji koji se sastoje od kolone punjene specijalnom katalitičko-filterskom masom, koja katalitički prevodi gvožđe i mangan iz rastvornog oblika u nerastvorni i taloži ga na masi. Istaloženo gvožđe i mangan se povremeno izbacuje iz uređaja jednostavnim protivstrujnim pranjem, što uz visoku efikasnost rezultuje niskim eksploatacionim troškovima.

U toku rada filter ne koristi pomoćne hemikalije. Povratno ispiranje katalizatora se reguliše automatski, pomoću automatse ventilske glave.

Napomena:
Da bi uredjaj bio u funkciji i da bi dao visok stepen efikasnosti prečišćene vode,neophodno je potrebno uraditi detaljnu analizu vode kao i ispitivanje na pilot uredjaju u laboratorijskim uslovima.

Uklanjanje gvožđa i mangana iz vode