• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
 • +381 65 84 14 952
 • hidrofilrs@gmail.com

Dozir pumpe

Italijanska firma ETATRON DS proizvodi širok spektar dozir pumpi za doziranje Na-hipohlorita i ostalih hemikalija koje se koriste u tretmanu voda.

Elektromagnetne impulsne dozir pumpe sa teflonskom membranom.

Izrađuju se za doziranje relativno male količine hemikalija: od 0,25 l/h do 4 l/h i za pritiske na mestu ugradnje od 2 do 10 bar. Sve pumpe su opremljene injektorom, crevima za usisavanje i potiskivanje hemikalije i priključkom za merač nivoa u posudi sa hemikalijom. U zavisnosti od načina podešavanja doziranja, pumpe imaju i priključke za potrebne senzore protoka ili rezidualnog hlora.

Dozir pumpe

PB-VFT

PB-VFT - Impulsna elektromagnetna pumpa sa podešavanjem doziranja na osnovu broja impulsa sa impulsnog merača protoka - odgovarajućeg vodomera.

Karakteristike:

 • Usisna korpa
 • Injektor (3/8) sa nepovratnim ventilom
 • Q=2 l/h, hipohlorita, p=10bar
 • Max.br.impulsa:100 imp/min
 • Visina usisa:2m
 • Napajanje:230V/50Hz
 • Snaga:67W

Režimi rada:

 • ručno podešavanje protoka pomoću potenciometra,
 • automatsko, proporcionalno impulsu sa vodomerom,
 • automatsko, proporcionalno upravljačkom signalu 4-20mA
PB-VFT

DLX MA-M

DLX MA-M - Novija varijanta pumpe sa ručnom regulacijom doziranja. Poseduje sve funkcije kao i BTB-MA ali je ugrađena u novi tip kućišta.

Karakteristike:  

 • usisna korpa
 • polietilensko crevo 2 ? 2m
 • injektor (3/8")sa nepovratnim ventilom                
 • nosač
 • Q=2l/h, hemikalije, p=10bar
 • Max.br.impulsa 100imp/min
 • Visina usisa 2m
 • Napajanje 230V/50Hz
 • Snaga 25W

Opis: ovom pumpom možžemo automatski dozirati hemikalije.

DLX MA-M