• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Mehanička filtracija

Mehanički filteri se najcešće primenjuju u pogonima, kod pripreme sirove vode i tehnološke vode kao i kod pripreme rashladne vode.

Pod mehaničkom filtracijom podrazumeva se čisto mehaničko zadržavanje koloidnih, suspendovanih materija i grrubo dispergovanih čestica iz vode, a odvija se pretežno na površini filtracionog sloja. Takvom se filtracijom mogu zadžati samo one čestice, koje su veće od pora između zrmaca filtracionog materijala. Zavisno od kvaliteta sirove vode ili od predhodne pripreme vode, stvara se na površini filtracionog sloja u toku filtracije naslaga odfiltriranih nečistoća, koja do izvesne granice pospešuje filtracionu sposobnost filtra.

Dakle, mehanička filtracija vode je osnovni proces koji ima za cilj da ukloni sve mehaničke čestice dispergovane u njoj.Način filtracije se bira prema vrsti i veličini dispergovanih čestica .

Uglavnom se koriste različita kućišta filtera sa odgovarajućim ulošcima različitih poroziteta,a postoji i paleta poluautomatskih I automatskih filtera, koji se ispiraju u toku rada tako da nema prekida u radu da bi se zamenili ili čistili ulošci.

Napomena:
Za razliku od klasicnih Pescanih filtera, firma Hydrofil nudi Sedimentne filtere sa specijalnom filterskom masom" Hydrofil ZB" koja je predhodno reaktivirana radi povecanja povrsinske aktivnosti filtracionog materijala.

Mehanička filtracija